medyum aslan
Eki
25

Vefkin Bilinmeyen Yönleri

By medyum  //  Vefk  //  Yorum Yok

Sözlük anlamlarında denge ve uyumu işaret eden vefk, aynı zamanda etkili dua anlamına gelmektedir. Vefkin bilinmeyen yönleri ve pek çok çeşidi bulunmaktadır. En çok kullanılan şekli dörtgen şeklinde olanlarıdır. Bunun yanı sıra üçgen ve daire şeklinde yapılan vefkler nadir olarak kullanılmaktadır. Her konuda olduğu gibi, vefklerin yapılması da tamamen konu hakkında ilim sahibi kişiler tarafından olmalıdır.

Vefk, en çok hastalıklara şifa için kullanılan tesirli bir duadır. Diğer taraftan kişiyi olumsuz durumlardan kurtarmak veya kötü olaylar yaşamaması için de hazırlanabilmektedir. Muska ile sıkça karşılaştırılan vefkin, muskalardan farklı olarak içerisinde yer alan rakamlar, harfler ve kelimeler ile etkisi süreklilik arz etmektedir.

Arapça’da her harfin bir sayı değeri bulunmaktadır. Vefkler bir dörtgenin içerisine, birbirlerini kesen çizgilerin belirli zaman ve şartlara uygun olarak, bir takım kurallar çerçevesinde harflerin, sayıların ve kelimelerin yazılması ile ortaya çıkan şekillerdir. Medyum Aslan hocanıza vefk yaptıranların yorumları hakkında gelen referanslarına bakabilirsiniz. Bununla birlikte ateş, hava, su ve toprak şekilleri de bulunan vefk, bu şekillerin değiştirilmesi ile de yapılmaktadır. 3’lü yapılan vefklere, 11’li şeklinde yapılana kadar devam edebilir. Vefklere yazılan sayıların toplamları eşit olmalıdır. Öyle ki; ister yukarıdan aşağıya, isterse sağdan sola olsun yazılan tüm rakamların toplamı birbirinin aynısı olması gerekmektedir.

Vefk, ebced hesabı kullanılması nedeniyle rakamlara da yer verilmektedir. Ebced hesabı, Arapça harflerin her birinin ayrı ayrı bir rakama tekabül etmesi sonucu kullanılmaya başlanmıştır. Bunun dışında vefklerde, Kur’an-ı Kerim ayetleri, Allah’ın isimleri de yer almaktadır. Bir vefk hazırlanması için, hazırlayacak olan kişinin gerekli tüm ilmi vecibelere sahip olması gerekmektedir. Vefkin hazırlama aşamalarında yıldızların, gezegenlerin, burçların, günler ve gecelerin, saatlerin özellikleri gibi pek çok bilginin, vefk yapacak olan medyum hocalarda bulunması gerekir. Bunun yanı sıra tüm bu özelliklerin arasında bulunan dostluk ve düşmanlıkların iyi hesaplanması ve vefkin derece hizmetlilerinin iyi tayin edilmesi gerekmektedir. Aksi halde hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından hazırlanan vefkler, yeterli gelmemekte veya etkisi tersine olabilmektedir.

Vefk çalışmaları, Kur’an-ı Kerim ayetlerinden, dualardan, hadislerden, Allah’ın isimlerinden başka bir şey içermemektedir. Bu nedenle üzerinde vefk taşımanın hiç kimseye bir zararı bulunmamaktadır. Tabi ki; hazırlanan ve kişinin üzerinde taşınan vefk, belirli kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Belirli kurallara uygun olarak, gezegenlerin hareketleri, ay ve güneş konumları, gece ve gündüz uyumları, yıldızlar ve gökyüzü uyumları dikkate alınarak tam saatinde ve gününde hazırlanmalıdır.

Çeşitli ayetlerden ve isimlerden hazırlanan vefklerin şifa verici özelliği bulunmaktadır. Bu bakımdan sağlık problemleriniz için şifa ya da arzu ettiğiniz amaçlara ulaşmada doğru kimseler tarafından hazırlanan ve dua edilen vefkin faydası büyüktür. Ciddi anlamda yapılan bir vefk ile kapalı kısmetlerin açılmasını sağlayabilirsiniz ayrıca sorunlarınıza da çözüm bulabilirsiniz. Vefk hazırlatmak isteyen kişilerin akıllarına takılan önemli bir soru, vefk taşımanın veya hazırlatmanın günah olup olmadığıdır. İslam dinimize göre, üzerimizde dua taşımak haram sayılmamaktadır. Vefkler ayetlerden ve esmalardan oluştuğu göz önüne alındığında, vefk taşıyan kişiler için günah sayılmamaktadır. Vekflerdeki şekiller, Arapça harflerin sayılarına tekabül ettiğinden, her bir harfin etkisi farklı olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında niyetiniz çerçevesinde, üzerinizde taşıdığınız dualar Allah’ın izniyle sizlere yardımcı olacaktır.

Diğer bir konu ise, vefklerin hazırlanmasında anlamı bilinmeyen simgelerin kullanılmaması gerektiğidir. Vefklerin bilinmeyen yönleri hakkında bilgilere uzman Medyum Aslan hoca sayesinde ulaşabilirsiniz. Bilgi sahibi olabilmek için iletişim kurabilirsiniz. Vefklere yalnızca, dua, hadis, ayet, sure veya bunların manalarını taşıyarak bir anlam ifade eden işaretler kullanılmalıdır. İlim irfan sahibi kişiler tarafından hazırlanan vefki üzerinde taşıyan kişinin, emellerine ulaşması ve şifa bulmasının; yalnızca Allah tarafından geldiğine inanması ve O’nun dışında kimseden medet ummaması gerekmektedir.

İslam dini açısından vefk veya muska taşımanın herhangi bir sakıncası bulunmadığı gibi, dualar ile desteklenen hastalıklar ve problemler Allah tarafından hayırlı bir şekilde gerçekleşir.

Konusunda bilgi sahibi olan Medyum Aslan Hoca, vefklerde yer alan her bir işaretin anlamını bilmekte ve vefk hazırlanması konusunda titizlikle çalışmaktadır.

Yorum Yapın

Güvenlik Sorusu *

Aslan Hoca

Turkiyenin her bölgesine ve şehrine uzman danışman hoca tarafından medyum hizmeti verilmektedir. En iyi ve güvenilir hoca olan Aslan Bey sizlerin yanındadır. Kendisini kanıtlanmış tek hoca efendi bir telefon kadar yakındır. Bütün manevi sorunlarınızın yanında aşk ve bağlama işlemleri yaptırmak için güvenilir yerdesiniz.

iletişim

medyum aslan